תמונת מנוי: אקסל למתחילים

אקסל למתחילים

הרצאות וקורסים
עונה: 2019/2020
מספר מופעים במנוי:

פרטים נוספים

שיטות עבודה עם גליון אלקטרוני בצורה פשוטה יעילה ונוחה.

נושאי הלימוד:

הכרת הגיליון האלקטרוני

שימוש בנתונים

טבלאות

בסיסי נתונים

מיונים סינונים

פונקציות ותרשימים

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מספר מופעים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים